Lyckade projekt


Betyg

Kommande kurs

Mer om kursen

Upplägg och målgrupp

Det här är kursen för alla som arbetar i projekt. Den ger en solid förståelse för vad ett projekt är och hur alla delar och allas insatser hänger samman för att projektet ska bli framgångsrikt. Kursen ger en basförståelse för olika projektmodeller, planeringsmetoder och rollerna som projektledare och projektmedarbetare.

Kursen innehåller fem moduler med filmer, fördjupningsmaterial, uppdrag, tester och reflektionsfrågor som steg för steg hjälper kursdeltagarna att behärska de olika delarna av projektarbete.

 • Kursen är en digital självstudiekurs som fungerar på dator, surfplatta eller mobil. Du tar del av den när det passar dig.
 • Du har tillgång till kursen under tre månader.
 • Kursen tar cirka 3h att gå igenom inklusive övningar, och den motsvarar en heldagskurs.
 • Den här kursen kan också fås som lärarledd onlinekurs – OBS minst 5 deltagare.

Ur innehållet

 • Vad är ett projekt?
 • Grunden för framgångsrika projekt
 • Projektmodeller för olika typer av projekt
 • Olika roller i projektet
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Skapa struktur i projektet
 • Planeringsverktyg för aktiviteter, risker och information i projektet.
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Mall för projektplanering

Om kursledaren

Caroline Murray Carlsson är utbildare, digital pedagog och en av Towards grundare. Hon gillar allt som bidrar till att människor jobbar smartare. Caroline är också utbildad Teamcoach TCI, och arbetar mycket med grupputveckling, organisation och ledarskap.