Case och exempel

Stockholms stad

Nya perspektiv på bemötande

I projektet Kultur och fritid för alla, arbetade kulturförvaltningarna i Stockholms stad och Botkyrka tillsammans med att utveckla hur besökare i de olika verksamheterna blev bemötta. Vi producerade och kursledde e-utbildningen "Diskrimineringsgrunderna", där drygt tusen deltagare från olika delar av förvaltningarna tillsammans fick nya perspektiv på bemötande. Utbildningen fick mycket goda omdömen av både deltagare och följeforskare, och har efter projektet utvecklats och gjorts tillgänglig för alla medarbetare i Stockholms stad.

Lunds universitet

Lärande och informationsutbyte

I projektet Global CRC Online har Child Rights Institute (CRI) vid Lunds universitet med hjälp av medel från Sida skapat en online-plattform för lärande och informationsutbyte. På plattformen möts nätverk från 16 olika länder för att kommunicera kring och sprida kunskap om barns rättigheter. Vi har i nära samarbete med CRI och avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) utvecklat den digitala lär- och mötesportalen.

Utbildning för ambassadörer - HOBS

Nya perspektiv på bemötande

HOBS - Hälsal oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. HOBS arbetar bland annat för att motverka viktstigma och för bättre och mer jämlik obesitasvård. För HOBS har vi skapat plattformen hobs.se och bidragit till struktur och innehåll, bland annat med att utveckla e-utbildningarna "Bli HOBS-ambassadör" och "Du och din hälsa".

SmiLe Incubator

Digital accelerator för Smile Incubator

SmiLe Incubator i Lund hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer inom life science. SmiLe driver bland annat acceleratorn Health2B. Vi har hjälpt SmiLe att skapa en anpassad e-plattform för digitalisering av acceleratorn, så att företag ska kunna ta del av processen oavsett geografisk hemvist. Resultatet är en platform som är speciellt anpassad till Health2B:s process, som löper under åtta veckor. Här kan deltagarna bland annat diskutera med varandra, ladda upp videos och presentationer för feedback, ta del av inspelade föreläsningar och mycket mer.

Länsstyrelsen Skåne

Smarta kurser för landsbygdsföretagare - Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden, bland annat genom rådgivning och kurser. Vi har i två omgångar upphandlats för att skapa e-kurser för landsbygdsföretagare. Kurserna Jobba effektivt och Marknadsföring för microföretagare skapades speciellt för småföretagare och fick mycket bra utvärderingar av kursdeltagarna.

Addisco

Smarta guider för Addisco

För Excel-specialisten Addisco har vi utformat sidan ExcelGuider.nu där Excel-användaren kan hitta stöd och support i vardagen. Där finns också pedagogiska guider att följa för att lösa uppgiften användaren står inför. Här hittar användaren guider om allt från formler & funktioner, till listor & tabeller, pivottabeller och pivotdiagram.

HLR Skåne

Digital Första hjälpen-kurs på egen plattform

HLR Skåne utbildar företagsgrupper i Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning. För att kunna nå fler med utbildningar och på så sätt hjälpa till att rädda fler liv, ville HLR Skåne skapa en digital utbildning. Towards har med bas i befintligt kursmaterial hjälpt till med struktur, digital pedagogik och kursinnehåll, och satt upp lärplattformen HLR Skåne Academy, där fler kurser från HLR Skåne kommer att finnas i framtiden.

Göingehem

Microlärande i mobilen

För Östra Göinges kommunala bostadsbolag Göingehem förlängde och fördjupade vi en heldagsworkshop kring kundbemötande med microlärande. Med hjälp av appen Talent Cards gjorde vi ett antal utbildningskort och quizar, som tillsammans med notifieringar gjorde att hela personalen fick korta tips om kundbemötande i sina mobiler en gång i veckan i tolv veckor, oavsett var de var eller vad de gjorde just då. Att vi använde mobilerna gjorde att all personal kunde nås, oavsett arbetsuppgifter, och ett ökat fokus på det viktiga kundbemötandet blev resultatet.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss