Utbildnings-produktion

Vi hjälper dig hela vägen

Vi hjälper dig hela vägen, från att skapa struktur, pedagogik och material för den grupp som du vill utbilda, till en färdig kursplattform med ditt material på plats.

Det spelar ingen roll var du vill börja. Kanske har du bara en idé till en utbildning, och behöver hjälp med allt. Eller så finns det redan ett grundmaterial som kan omvandlas eller användas som det är. Oavsett vilket så hjälper vi dig hela vägen.

Vår process

Steg 1 - Rådgivning via webbmöte

Vi går igenom vad du vill uppnå, och kartlägger dina behov. Vi berättar mer om hur vi utifrån din eller företagets unika situation kan hjälpa dig att skapa en engagerande och pedagogisk digital utbildning, och ger exempel på hur andra har gjort.

Efter webbmötet får du en offert på vad det skulle kosta att digitalisera utbildningen.

Kontakta oss på info@towards.se för att boka ett webbmöte.

Steg 2 - Produktion

Med utgångspunkt från planen och i dialog med dig tar vi fram en digital utbildning samt förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta på olika sätt med utbildningen. Det kan till exempel handla om hur ni kan kombinera webbmöten, självstudiedelar och uppgifter i en lärplattform.

Steg 3 - Överlämning och introduktion via webbmöte

Vi introducerar dig till det praktiska handhavandet av lärplattformen, det pedagogiska upplägget och eventuellt andra verktyg som vi föreslår för just ditt företags utbildningssituation. Vi gör också en avstämning av vårt samarbete och hur vi kan hjälpa dig i framtiden.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Boka gratis rådgivning med Caroline - klicka här
eller maila till caroline@towards.se